Afvalwater is ook water. En dat is dé specialiteit en passie van Ambaro. Het bedrijf heeft een zwak voor grote rioleringsprojecten. Pompstations, ondergrondse bekkens, bufferbekkens en grote diameters… Het zijn de toverwoorden bij alle medewerkers. “We hebben het graag diep en groot”, illustreert Etienne Roos het enthousiasme.