De projecten burgerlijke bouwkunde van Ambaro zijn meestal gekoppeld aan rioleringswerkzaamheden. De bouw van pompkelders, overstorten en zelfs kleine waterzuiveringsinstallaties zijn opdrachten die Ambaro maar al te graag realiseert.